Ring så får du et godt tilbud! NYT HOLD HVER DEN 1. TORSDAG I MÅNEDEN. (SMÅ HOLD) KØREKORT HOS KØRELÆRER JOHN JANSEN LOVPAKKE OG LOVKRAV TIL KØREKORT For at få dit kørekort til bil (kategori B), skal du ifølge loven igennem: 29 teori lektioner 16 køre lektioner 4 lektioner på manørebane 4 lektioner på køreteknisk anlæg…